Er kan veel maar er ''moet'' weinig!

Algemene dag indeling

Bij aankomst wordt de dag begonnen met een kop koffie / thee*. Hierbij worden de activiteiten en werkzaamheden voor de ochtend gezamenlijk besproken. Er wordt een planning gemaakt, zodat iedereen weet wat hij / zij gaat doen en met wie, alleen of in een groep. De zorgvrager mag zelf aangeven wat hij wil gaan doen en samen bekijken we of dat mogelijk is.

Bij Erve Broekhuis houden we er rekening mee dat niet iedereen dezelfde wensen en behoeften heeft. Zo houden we er rekening mee dat de ene zorgvrager misschien meer behoefte aan een vrije invulling van de dag terwijl een ander het juist prettig vindt om op een dag met vaste taken bezig te zijn, zodat hij weet waar die aan toe is en wat er van hem verwacht wordt.  Wanneer iemand het prettig vindt, kan de dagindeling verduidelijkt worden door middel van pictogrammen.

Na ontvangst van de zorgvragers worden de activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd zoals besproken is. Activiteiten en werkzaamheden die op een dag uitgevoerd kunnen worden, staan beschreven, in het kopje; Activiteiten aanbod.

 

Rond 12:30 uur gaan we gezamenlijk lunchen. De zorgvrager neemt zijn eigen lunch mee*.
 

Na de lunch, worden de activiteiten en werkzaamheden voor de middag gezamenlijk besproken en wordt de planning voor de middag gemaakt, op dezelfde wijze als in de ochtend. 

Rond 15:00 uur worden de activiteiten en werkzaamheden afgerond, wordt er opgeruimd en sluiten we de dag, rond 15:30 uur af door samen nog wat te gaan drinken. Eventueel eigen meegebracht fruit kan dan ook nog genuttigd worden.

 

*Tijdens de dagbesteding wordt er door Erve Broekhuis gezorgd voor koffie, thee en limonade.  
*Overige  frisdranken of melkproducten dienen door de zorgvrager zelf meegenomen te worden, net als het eventuele stuk fruit voor het einde van de dag. 

 

Via onderstaande link kom je op het schema van 2015. Hierop is af te lezen wanneer Erve Broekhuis gesloten / geopend is. 

Openingstijden

30-12-2014 16:40

Openingstijden 2017

Schema 2017 zeb.pdf

In samenwerking met Zorgboerderij Alles Kidts

Mogelijk gemaakt door Webnode