Er kan veel maar er ''moet'' weinig!

Professionaliteit en kwaliteit

Bij Zorgboerderij Erve Broekhuis staan professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel en hier worden door onszelf hoge eisen aan gesteld. Goede zorg en begeleiding vinden wij voor iedereen zeer belangrijk. Daarom zijn wij een HKZ-gecertificeerde organisatie. Hier zijn we erg trots op, omdat je dit kwaliteitskeurmerk niet zo maar op je naam mag schrijven.

De organisatie is in het bezit van een geldig HKZ-keurmerk. Dit is ‘het’ kwaliteitskeurmerk voor de gezondheidszorg waar o.a. ziekenhuizen en grotere instelling mee werken. Het HKZ-keurmerk waarborgt alle zorg aspecten; kwaliteit, veiligheid, hygiëne, protocollen & procedures, dossiers & doelomschrijvingen, eisen van gebouw – erf – dierenverblijven – personeel en de verplicht gestelde reglementen*.

Elk jaar vindt er in het voorjaar een controle plaats door een externe organisatie. Deze controle wordt uitgevoerd door TÜV Nederland(certificatie en inspectie instelling).
Zij controleren het HKZ-handboek van de organisatie en kijken of er gewerkt wordt volgens de opgestelde procedures en protocollen. Ook controleert de TÜV of de zorg uitgevoerd wordt zoals beschreven staat in het handboek en de wettelijk voorgeschreven veiligheidskeuringen hebben plaats gevonden. Vanuit deze controle wordt er een verslag gemaakt eventuele verbeteringen uitgevoerd.

Elk jaar wordt er ook een jaarverslag door de organisatie geschreven. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van het HKZ-keurmerk en zal gepubliceerd worden op de website. Zo is deze voor iedereen inzichtelijk en wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de kwaliteit van de organisatie.

 

De medewerkers hebben allen een diploma in de zorg (m.u.v. stagiaires). De aanwezige stagiaires volgen uiteraard een landelijk erkende opleiding richting de zorg. De zorgboerderij kan deze personen ervaring laten opdoen in deze organisatie en is door ‘Calibris’ een erkend leerbedrijf. Hierdoor hebben wij de kwaliteit en kennis in huis om stagiaires op juiste wijze op te leiden. Bij Erve Broekhuis worden de stagiaires ‘overgeplant’ wat betekend dat zij niet als medewerker worden gezien. Hierdoor hebben ook de stagiaires de ruimte om zich te ontwikkelen tot goede zorg medewerkers.


Alle betrokken personen en medewerkers van Erve Broekhuis zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een wettelijke verklaring, die elke aankomende medewerker via hun gemeente aan moet vragen. Deze aanvraag wordt formeel afgegeven door het ministerie van justitie. Wanneer een medewerker niet in het bezit is van een geldige VOG-verklaring of deze om welke reden dan ook niet aan kan vragen, wordt hij / zij niet in dienst genomen bij de organisatie.
 

Tijdens de dagbesteding is er altijd 1 persoon aanwezig die een geldig BHV-diploma heeft. BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Om dit diploma te behalen en te behouden gaat de medewerker elk jaar op (herhalings) cursus.

* De volgende reglementen zijn aanwezig bij Erve Broekhuis:
Huisregels, Privacyreglement, Beroepsgeheim, Klachtenreglement. Wilt u 1 van deze reglementen ontvangen, dan kunt u deze aanvragen per e-mail en zullen we ervoor zorgen dat het gevraagde reglement naar u toegestuurd wordt.

 

In samenwerking met Zorgboerderij Alles Kidts

Mogelijk gemaakt door Webnode