Er kan veel maar er ''moet'' weinig!

Regels en Reglementen

 

Bij ‘Zorgboerderij Erve Broekhuis’ staat professionaliteit en kwaliteit bovenaan de lijst.
Dit wordt mede gewaarborgd door het HKZ-keurmerk. Dit is het Kwaliteitskeurmerk voor in de gezondheidszorg.
Elk jaar wordt de zorgboerderij hierop gekeurd. Dit gebeurd door een externe organisatie; TUV-nederland.
Zij voeren een strenge kwaliteitscontrole uit, hiervan komt een verslag waarin vermeld staat of de organisatie in bezit blijft van het keurmerk of niet, of er nog verbeterpunten aangebracht dienen te worden en in welk tijdsbestek, enz.

Tevens is de zorgboerderij verplicht om elk jaar een jaarverslag te schrijven waarin de ontwikkelingen, nieuws en verbeteringen in vermeld staan. Dit jaarverslag dient goedgekeurd te worden door de Federatie van Landbouw en Zorg. Het jaarverlsag zet ik op mijn website zodat iedereen hem in kan lezen en ik u op de hoogte houdt.  Het jaarverslag kunt u vinden onder het kopje; actualiteiten'. 
Het jaarverslag is te downloaden als PDF-bestand. 

Ten behoeve van het HKZ-keurmerk zijn er protocollen, procedures, regels en bijbehorende reglementen opgesteld, aangepast op het aanbod en werkwijze van Alles Kidts.


Hieronder benoem ik de aanwezige en goedgekeurde reglementen.
Mocht u een reglement in willen zien of ontvangen, dan kunt u dit aanvragen per e-mail.
Het gevraagde reglement zal u dan toegestuurd worden.

BEROEPSGEHEIM:
Alle medewerkers van de zorgboerderij dienen zich te houden aan het beroepsgeheim. Dit wordt ook benoemd in de contracten en moet het personeel voor tekenen.

De ‘budgethouder’ is de opdrachtgever of er moet anders aangetoond zijn en vermeld worden in de overeenkomst, die ingevuld en ondertekend moet worden bij aanmelding.
Er wordt geen informatie van een cliënt verstrekt aan derden zonder toestemming van de directie; Suzanne Mensink en de opdrachtgever voor de zorg en opvang bij ‘Zorgboerderij Alles Kidts’.


PRIVACYREGLEMENT:
‘Zorgboerderij Alles Kidts’ heeft een eigen privacyreglement. Indien u deze wilt ontvangen kunt u deze per e-mail aanvragen.


KLACHTENREGLEMENT:
Indien u onverhoopt een klacht heeft, dan kunt u dit melden bij de directie van de zorgboerderij. Ik zal uw klacht vanzelfsprekend serieus nemen en indien noodzakelijk in behandeling nemen. Hier is een ‘Klachtenprocedure’ voor bij de Zorgboerderij en die zal dan gehanteerd worden en u wordt hiervan op de hoogte gesteld. Wilt u de klachtenprocedure ontvangen dan kunt u deze per e-mail aanvragen. 

Reglement + HUISREGELS:
Binnen de zorgboerderij gelden regels en huisregels. De regels zijn vastgelegd in een reglement en de huisregels zijn als bijlage toegevoegd aan het reglement. Het reglement met de huisregels maken samen onderdeel uit van de overeenkomst. Bij aanmelding zult u het reglement met de bijbehorende huisregels ontvangen. Ook zijn deze te downloaden vanaf deze site. Hieronder vindt u de link die wijzigt naar het reglement en de huisregels. 

 

In samenwerking met Zorgboerderij Alles Kidts

Mogelijk gemaakt door Webnode