Er kan veel maar er ''moet'' weinig!

Uitvoering van de zorg

De zorg en begeleiding wordt gewaarborgd, doormiddel van een actueel onderling opgesteld en overeengekomen zorg/begeleidingsplan, waar de opgestelde doelen in beschreven staan. Tijdens de dagbesteding is er aandacht voor deze doelen en wordt hieraan gewerkt. Door elke dag, inhoudelijk en feitelijk te rapporteren op de doelen, wordt er goed bijgehouden hoe het gaat met de zorgvrager en of de doelen worden behaald.
 

Minimaal 1 keer per jaar wordt de zorg, de begeleiding en de opgestelde doelen gezamenlijk besproken en geƫvalueerd. Hiervan komt een verslag, waarin nieuwe doelen opgesteld staan of de huidige doelen aangepast zijn. Dit verslag wordt toegevoegd aan het dossier van de zorgvrager.
De zorgvrager en de bevoegde personen hebben recht op inzage in het dossier. 

 

 

In samenwerking met Zorgboerderij Alles Kidts

Mogelijk gemaakt door Webnode